Basis- behoeften

Over wat je in de basis nodig hebt

Bekijk het overzicht

Deelze – Het 8stewerk

Op het erf van het 8ste werk is een sociale supermarkt te vinden: ‘Deelze’. Hier kan je boodschappen brengen of halen, afhankelijk van je behoefte.

#supermarkt #voeding #halen #brengen

De roze wolk – WIJZ

Groep vanuit LHBTIQA gemeenschap die evenementen, informatieavonden en uitjes bedenkt en opzet voor jongeren uit de gemeente Kampen. Hierbij is ondersteuning, coaching en begeleiding mogelijk door een beroepskracht van WijZ.

#LHBTIQA #ontmoeten

Het opbouwwerk zet zich in om kwaliteiten en talenten van inwoners en organisaties op te halen, te verbinden met elkaar en te versterken. Het opbouwwerk werkt vraaggericht en heeft een sleutelpositie om samen met bewoners en organisaties een wijk socialer, leefbaarder, sterker en veiliger te laten worden.

#ondersteuning #wijkgericht #verbinden

Opbouwwerk wijken – WIJZ

Stichting Present is de schakel tussen willen en doen: zij verbindt mensen die iets te bieden hebben met mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo zijn de vrijwilligers er voor mensen die te maken hebben met armoede, slechte gezondheid of sociaal isolement

#present #vrijwilligers #bieden #nodighebben #basisbehoeften

Stichting Present

WijZ trekt de wijk in om vragen van inwoners en (in)formele organisaties te beantwoorden en kennis van de sociale kaart te delen. Zo kunnen vragen van allerlei aard vroegtijdig worden ‘opgelost’. Vragen op het gebied van: Welke activiteiten zijn er, financiën en formulieren, samen iets willen ondernemen in de straat, mentaal emotionele problemen, opvoedingsvraagstukken of relaties.

#Socialekaart #zichtbaar #caravan

Levende sociale kaart – WIJZ

WijZ helpt nieuwkomers in de wijk zich thuis te voelen in hun nieuwe woonomgeving. Zij ondersteunt bij het maken van contact tussen mensen die al langer in de wijk wonen en de nieuwe bewoners.

#welkom #nieuweburen #ontmoeting #samen

Versterken sociale cohesie – WIJZ

MEE biedt beleeftrainingen waarmee je inzicht krijgt hoe het is om je staande te moeten houden met een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel en hoe belangrijk het is deze beperking tijdig te signaleren. De trainingen van MEE worden gekenmerkt door de inzet van ervaringsdeskundigen. 

#training #beleven #ervaringsdeskundig

Welkom– MEE - samen

Bij Informatiepunt Kampen werken vrijwilligers met een warm hart die goed kunnen luisteren en ruim de tijd nemen voor de vragen van inwoners.  De vrijwilligers hebben kennis van de sociale kaart en kunnen de inwoner daarom altijd in contact brengen met de juiste organisatie.

#luisteren #vragen #jouwsocialegids

Informatiepunt – WIJZ

Het 8ste werk is een ontmoetingsplek voor jong en oud waar verschillende activiteiten worden georganiseerd, hierbij staat creativiteit en gastvrijheid centraal. Je kan o.a. deelnamen aan het ontwerpen van de langste tafel van Kampen. Ook kan je hier terecht voor een gezamenlijke lunch, filmavond en kom je in contact met anderen.

#ontmoeting #creativiteit #gastvrijheid #creativiteit

Het 8ste Werk

Basis- behoeften

Over wat je in de basis nodig hebt

Bekijk het overzicht

Deelze – Het 8stewerk

Op het erf van het 8ste werk is een sociale supermarkt te vinden: ‘Deelze’. Hier kan je boodschappen brengen of halen, afhankelijk van je behoefte.

#supermarkt #voeding #halen #brengen

De roze wolk – WIJZ

Groep vanuit LHBTIQA gemeenschap die evenementen, informatieavonden en uitjes bedenkt en opzet voor jongeren uit de gemeente Kampen. Hierbij is ondersteuning, coaching en begeleiding mogelijk door een beroepskracht van WijZ.

#LHBTIQA #ontmoeten

MEE biedt beleeftrainingen waarmee je inzicht krijgt hoe het is om je staande te moeten houden met een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel en hoe belangrijk het is deze beperking tijdig te signaleren. De trainingen van MEE worden gekenmerkt door de inzet van ervaringsdeskundigen. 

#training #beleven #ervaringsdeskundig

Welkom– MEE - samen

WijZ helpt nieuwkomers in de wijk zich thuis te voelen in hun nieuwe woonomgeving. Zij ondersteunt bij het maken van contact tussen mensen die al langer in de wijk wonen en de nieuwe bewoners.

#welkom #nieuweburen #ontmoeting #samen

Versterken sociale cohesie – WIJZ

Stichting Present is de schakel tussen willen en doen: zij verbindt mensen die iets te bieden hebben met mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo zijn de vrijwilligers er voor mensen die te maken hebben met armoede, slechte gezondheid of sociaal isolement

#present #vrijwilligers #bieden #nodighebben #basisbehoeften

Stichting Present

Het opbouwwerk zet zich in om kwaliteiten en talenten van inwoners en organisaties op te halen, te verbinden met elkaar en te versterken. Het opbouwwerk werkt vraaggericht en heeft een sleutelpositie om samen met bewoners en organisaties een wijk socialer, leefbaarder, sterker en veiliger te laten worden.

#ondersteuning #wijkgericht #verbinden

Opbouwwerk wijken – WIJZ

WijZ trekt de wijk in om vragen van inwoners en (in)formele organisaties te beantwoorden en kennis van de sociale kaart te delen. Zo kunnen vragen van allerlei aard vroegtijdig worden ‘opgelost’. Vragen op het gebied van: Welke activiteiten zijn er, financiën en formulieren, samen iets willen ondernemen in de straat, mentaal emotionele problemen, opvoedingsvraagstukken of relaties.

#Socialekaart #zichtbaar #caravan

Levende sociale kaart – WIJZ

Bij Informatiepunt Kampen werken vrijwilligers met een warm hart die goed kunnen luisteren en ruim de tijd nemen voor de vragen van inwoners.  De vrijwilligers hebben kennis van de sociale kaart en kunnen de inwoner daarom altijd in contact brengen met de juiste organisatie.

#luisteren #vragen #jouwsocialegids

Informatiepunt – WIJZ

Het 8ste werk is een ontmoetingsplek voor jong en oud waar verschillende activiteiten worden georganiseerd, hierbij staat creativiteit en gastvrijheid centraal. Je kan o.a. deelnamen aan het ontwerpen van de langste tafel van Kampen. Ook kan je hier terecht voor een gezamenlijke lunch, filmavond en kom je in contact met anderen.

#ontmoeting #creativiteit #gastvrijheid #creativiteit

Het 8ste Werk