Daginvulling
en ontmoeting

Over doen, meedoen en samenzijn

Boomerang Senior – WijZ

#senioren #ontmoeting #activiteiten #workshops

Wekelijks een activiteit voor senioren in de buurt. Zo zijn er diverse workshops op het gebied van sport, spel en cultuur. Ook zijn er informatieve bijeenkomsten waardoor
senioren actiever kunnen blijven, meer kennis van bepaalde onderwerpen krijgen en sociale contacten versterkt worden.

Buurtmoeders – WijZ

#jongeren #opstraat #ingesprek #gedrag  

Buurtmoeders zijn moeders die op vrijwillige basis door hun eigen straten en wijken wan­delen. Tijdens hun wandelingen gaan ze in gesprek met jongeren, ze spreken ze aan op hun gedrag en dienen als vraagbaak voor de jongeren in de buurt. 

Buurtbemiddeling – WijZ

#buurt #leefbaarheid #bemiddeling #hulp  

Met buurtbemiddeling draagt WijZ bij aan een fijn en leefbaar Kampen voor iedereen. Soms is hier een beetje hulp bij nodig. Dat is precies waar de getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars te hulp schieten. 

Ff Buurt’n – WijZ

#injouwbuurt #contact #welzijn #samenleven

Nieuwe contacten opdoen in de eigen buurt. Ff Buurt’n stimuleert elkaar opzoeken, omzien naar elkaar en het inzetten van elkaars kracht en talent in de buurt. In de verschillende wijken zijn welzijnswerkers aanwezig om de sociale samenhang te vergroten. 

Fietslokaal – WijZ

#fietsenmaker #bakjekoffie #fietslessen

De fietsenmaker in Het Lokaal is er voor inwoners met een kleine beurs. Een fiets kopen of laten repareren; het kan hier voor een toegankelijk bedrag. Elke werkdag is een vaste vrijwilliger aanwezig. Naast fietsverkoop en reparatie
staat er ook altijd een kop koffie klaar. Op vrijdagochtend worden fietsen uitgeleend voor de fietslessen.

Het Lokaal – WijZ

#buurthuis #ontmoeten #activiteiten #meedoen

Buurthuis Het Lokaal is een plek waar iedereen welkom is. Voor een kop koffie, hulp of een praatje. Inwoners kunnen samenwerken en meedoen aan activiteiten waarbij ruimte
is voor eigen ideeën en behoeften. 

Humanitas Tandem

#eenzaamheid #isolement #ondersteuning

Humanitas Tandem is er voor iedereen die zich eenzaam voelt, ongeacht levensverhaal of leefomstandigheden. De stichting wil sociaal isolement voorkomen of doorbreken. Door activiteiten, ontmoeting en hulp te organiseren, zoals vriendenkringen, maatjesprojecten, cafés en trainingen voor jong en oud.

Herstelacademie

#psychiatrie #verslaving #herstel #educatie

De Herstelacademie zet zich in voor mensen die niet vanzelfsprekend hun weg vinden in de maatschappij. Daarbij is speciale aandacht voor psychiatrie. Dit zelfhulp- en ontmoetingspunt biedt herstelcursussen, zelfhulpgroepen, ondersteuning aan naasten en laagdrempelige dagbesteding. Alles georganiseerd door deskundige professionals en vrijwilligers.

Informatiepunt Levende Sociale Kaart – WijZ, Present, Humanitas e.a.

#socialekaart #informatiepunt #hulpinbeeld

Een overzicht in de vorm van een kaart. Hierop is zichtbaar waar informatiepunten in Kampen zijn of binnenkort openen. Het is een handige manier om de informatie, hulp
of ondersteuning te vinden die nodig is. 

#ontmoeting #buren #activiteiten #flevowijk

Inloop De Maten – WijZ

Een ontmoetingsplek in de Flevowijk (2 dag­delen per week). In de nabijgelegen kantine van de korfbalvereniging draait het om samen doen. Jeu des boules in de buitenlucht, een kop koffie of thee in de binnenruimte, een gesprek met buurtbewoners en diverse activiteiten door het jaar heen. Waar nodig krijgen de vrijwilligers ondersteuning van de professionals van WijZ.

Leger des Heils

#noodopvang #kerkelijk #daginvulling #inloopplek

Leger des Heils Kampen biedt noodopvang en tijdelijk onderdak aan mensen die dakloos zijn of raken. De deuren staan open voor iedereen: een kop koffie, een praatje, samen eten en meer.

Kom Erbij Week – WijZ

#eenzaamheid #aandacht #actieweek #meedoen

Elk jaar organiseert WijZ i.s.m. andere organisaties zoals Humanitas, Quintus en Stichting Present de ‘Kom Erbij Week’. Deze week is bedoeld voor inwoners van de gemeente Kampen en is een gelegenheid om nieuwe
mensen te ontmoeten. De activiteiten die worden aangeboden hebben te maken met sport/bewegen, spel, gezelligheid en kunst/ cultuur. Deelname is gratis. 

Ondersteuning informele organisaties
en netwerken – WijZ

#vrijwilligers #organisaties #netwerken #advies

Vrijwilligers zijn onmisbaar, en bovendien niet altijd makkelijk te vinden. WijZ kan informele organisaties en netwerken adviseren en ondersteunen. Zoals met het vinden van vrijwilligers. 

Kamper Praatcafé – WijZ

#praatcafé #ontmoeten #taalontwikkeling  

Nieuwkomer in Kampen? Het Praatcafé is de plek om eenvoudig contact te leggen met anderen. In een veilige omgeving kan er worden geoefend met de Nederlandse taal. Een leuke manier om de taalvaardigheid te ver­beteren en andere culturen te leren kennen. 

Kamper Ommetje – WijZ / Het Taalpunt

#ontmoeten #wandelen #taalontwikkeling

Kamper Ommetje is een initiatief van het Taalpunt en WijZ. Bij deze activiteit worden 2 inwoners met elkaar in contact gebracht (gekoppeld) om samen te wandelen in Kampen. Voor nieuwkomers een mooie manier om kennis te maken met andere inwoners én de Nederlandse taal te oefenen. Kamper Ommetje is er voor iedereen.

Solo – WijZ

#alleenstaand #ontmoeting #eenzaamheid

Een burgerinitiatief dat avonden organiseert voor mensen zonder partner.  Ontmoeting en gezelligheid met livemuziek, een hapje en drankje. De avonden worden uitgevoerd met lichte ondersteuning van een professional in een locatie van WijZ. 

Stichting SAMBIQ  

#daginvulling #creatief #meedoen #eenzaamheid

SAMBIQ biedt mogelijkheden voor ouderen die vanwege fysieke, mentale of financiële belemmeringen niet mee kunnen doen. Met kunst en cultuur draagt SAMBIQ bij
aan gezondheid en aan het terugdringen van eenzaamheid onder (kwetsbare) ouderen.

Taalcoach – WijZ

#nieuwkomer #vrijwilliger #taalontwikkeling

Voor nieuwkomers in de gemeente Kampen die op zoek zijn naar een taalcoach. En voor vrijwilligers die een zinvolle én gezellige tijdsbesteding zoeken. WijZ koppelt nieuwkomers en vrijwilligers aan elkaar. Een mooie manier om mensen te ontmoeten, de stad en omgeving te verkennen en het netwerk te vergroten. 

Vrijwilligersplatform Kampen Doet

#vrijwilligerswerk #aanbieden #zoeken #vinden

Online Vrijwilligersplatform verbindt vraag en aanbod van vrijwilligers en functies. Organisaties kunnen hierop zelf hun vrij­willigersvacatures plaatsen. Inwoners die vrijwilligerswerk willen doen, kunnen hier zelf op reageren. Deze reactie komt rechtsreeks bij de aanbiedende organisatie terecht. 

Taalschool – WijZ

#taalonderwijs #nieuwkomers #nederlandsetaal

De Taalschool biedt informeel taalonderwijs naast, voor of na de verplichte inburgerings­uren voor nieuwkomers. De lessen zijn laagdrempelig, zonder wachtlijsten en op verschillende niveaus. De Taalschool is bovendien toegankelijk voor mensen met een kleine beurs.

Wandelgroepen – WijZ

#wandelen #ontmoeten #begeleid #bewegen

Een wandelgroep voor beginners op dinsdagochtend. In samenwerking met en onder begeleiding van iemand van de huisartsenpraktijk of van WijZ. Na afloop is er tijd voor een gezamenlijk kopje koffie/thee in MFC ‘t Ukien. Een actieve manier om anderen te ontmoeten. 

W&L Opleidingen

#taal #inburgeren #meedoen #cursus #culturen

Stichting W&L ondersteunt oud-inburgeraars op het gebied van taal en ontmoeting. W&L helpt, zodat ieder z’n weg kan vinden én mee kan doen in de Nederlandse samenleving.

Daginvulling
en ontmoeting

Over doen, meedoen en samenzijn

Boomerang Senior – WijZ

#senioren #ontmoeting #activiteiten #workshops

Wekelijks een activiteit voor senioren in de buurt. Zo zijn er diverse workshops op het gebied van sport, spel en cultuur. Ook zijn er informatieve bijeenkomsten waardoor
senioren actiever kunnen blijven, meer kennis van bepaalde onderwerpen krijgen en sociale contacten versterkt worden.

Buurtmoeders – WijZ

#jongeren #opstraat #ingesprek #gedrag  

Buurtmoeders zijn moeders die op vrijwillige basis door hun eigen straten en wijken wan­delen. Tijdens hun wandelingen gaan ze in gesprek met jongeren, ze spreken ze aan op hun gedrag en dienen als vraagbaak voor de jongeren in de buurt. 

Buurtbemiddeling – WijZ

#buurt #leefbaarheid #bemiddeling #hulp  

Met buurtbemiddeling draagt WijZ bij aan een fijn en leefbaar Kampen voor iedereen. Soms is hier een beetje hulp bij nodig. Dat is precies waar de getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars te hulp schieten. 

Ff Buurt’n – WijZ

#injouwbuurt #contact #welzijn #samenleven

Nieuwe contacten opdoen in de eigen buurt. Ff Buurt’n stimuleert elkaar opzoeken, omzien naar elkaar en het inzetten van elkaars kracht en talent in de buurt. In de verschillende wijken zijn welzijnswerkers aanwezig om de sociale samenhang te vergroten. 

Fietslokaal – WijZ

#fietsenmaker #bakjekoffie #fietslessen

De fietsenmaker in Het Lokaal is er voor inwoners met een kleine beurs. Een fiets kopen of laten repareren; het kan hier voor een toegankelijk bedrag. Elke werkdag is een vaste vrijwilliger aanwezig. Naast fietsverkoop en reparatie staat er ook altijd een kop koffie klaar. Op vrijdagochtend worden fietsen uitgeleend voor de fietslessen.

Het Lokaal – WijZ

#buurthuis #ontmoeten #activiteiten #meedoen

Buurthuis Het Lokaal is een plek waar iedereen welkom is. Voor een kop koffie, hulp of een praatje. Inwoners kunnen samenwerken en meedoen aan activiteiten waarbij ruimte
is voor eigen ideeën en behoeften. 

Humanitas Tandem

#eenzaamheid #isolement #ondersteuning

Humanitas Tandem is er voor iedereen die zich eenzaam voelt, ongeacht levensverhaal of leefomstandigheden. De stichting wil sociaal isolement voorkomen of doorbreken. Door activiteiten, ontmoeting en hulp te organiseren, zoals vriendenkringen, maatjesprojecten, cafés en trainingen voor jong en oud.

Herstelacademie

#psychiatrie #verslaving #herstel #educatie

De Herstelacademie zet zich in voor mensen die niet vanzelfsprekend hun weg vinden in de maatschappij. Daarbij is speciale aandacht voor psychiatrie. Dit zelfhulp- en ontmoetingspunt biedt herstelcursussen, zelfhulpgroepen, ondersteuning aan naasten en laagdrempelige dagbesteding. Alles georganiseerd door deskundige professionals en vrijwilligers.

Informatiepunt Levende Sociale Kaart – WijZ, Present, Humanitas e.a.

#socialekaart #informatiepunt #hulpinbeeld

Een overzicht in de vorm van een kaart. Hierop is zichtbaar waar informatiepunten in Kampen zijn of binnenkort openen. Het is een handige manier om de informatie, hulp
of ondersteuning te vinden die nodig is. 

#ontmoeting #buren #activiteiten #flevowijk

Inloop De Maten – WijZ

Een ontmoetingsplek in de Flevowijk (2 dag­delen per week). In de nabijgelegen kantine van de korfbalvereniging draait het om samen doen. Jeu des boules in de buitenlucht, een kop koffie of thee in de binnenruimte, een gesprek met buurtbewoners en diverse activiteiten door het jaar heen. Waar nodig krijgen de vrijwilligers ondersteuning van de professionals van WijZ.

Leger des Heils

#noodopvang #kerkelijk #daginvulling #inloopplek

Leger des Heils Kampen biedt noodopvang en tijdelijk onderdak aan mensen die dakloos zijn of raken. De deuren staan open voor iedereen: een kop koffie, een praatje, samen eten en meer.

Kom Erbij Week – WijZ

#eenzaamheid #aandacht #actieweek #meedoen

Elk jaar organiseert WijZ i.s.m. andere organisaties zoals Humanitas, Quintus en Stichting Present de ‘Kom Erbij Week’. Deze week is bedoeld voor inwoners van de gemeente Kampen en is een gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten. De activiteiten die worden aangeboden hebben te maken met sport/bewegen, spel, gezelligheid en kunst/ cultuur. Deelname is gratis. 

Ondersteuning informele organisaties en netwerken
– WijZ

#vrijwilligers #organisaties #netwerken #advies

Vrijwilligers zijn onmisbaar, en bovendien niet altijd makkelijk te vinden. WijZ kan informele organisaties en netwerken adviseren en ondersteunen. Zoals met het vinden van vrijwilligers. 

Kamper Praatcafé – WijZ

#praatcafé #ontmoeten #taalontwikkeling  

Nieuwkomer in Kampen? Het Praatcafé is de plek om eenvoudig contact te leggen met anderen. In een veilige omgeving kan er worden geoefend met de Nederlandse taal. Een leuke manier om de taalvaardigheid te ver­beteren en andere culturen te leren kennen. 

Kamper Ommetje – WijZ / Het Taalpunt

#ontmoeten #wandelen #taalontwikkeling

Kamper Ommetje is een initiatief van het Taalpunt en WijZ. Bij deze activiteit worden 2 inwoners met elkaar in contact gebracht (gekoppeld) om samen te wandelen in Kampen. Voor nieuwkomers een mooie manier om kennis te maken met andere inwoners én de Nederlandse taal te oefenen. Kamper Ommetje is er voor iedereen.

Solo – WijZ

#alleenstaand #ontmoeting #eenzaamheid

Een burgerinitiatief dat avonden organiseert voor mensen zonder partner.  Ontmoeting en gezelligheid met livemuziek, een hapje en drankje. De avonden worden uitgevoerd met lichte ondersteuning van een professional in een locatie van WijZ. 

Stichting SAMBIQ  

#daginvulling #creatief #meedoen #eenzaamheid

SAMBIQ biedt mogelijkheden voor ouderen die vanwege fysieke, mentale of financiële belemmeringen niet mee kunnen doen. Met kunst en cultuur draagt SAMBIQ bij
aan gezondheid en aan het terugdringen van eenzaamheid onder (kwetsbare) ouderen.

Taalcoach – WijZ

#nieuwkomer #vrijwilliger #taalontwikkeling

Voor nieuwkomers in de gemeente Kampen die op zoek zijn naar een taalcoach. En voor vrijwilligers die een zinvolle én gezellige tijdsbesteding zoeken. WijZ koppelt nieuwkomers en vrijwilligers aan elkaar. Een mooie manier om mensen te ontmoeten, de stad en omgeving te verkennen en het netwerk te vergroten. 

Vrijwilligersplatform Kampen Doet

#vrijwilligerswerk #aanbieden #zoeken #vinden

Online Vrijwilligersplatform verbindt vraag en aanbod van vrijwilligers en functies. Organisaties kunnen hierop zelf hun vrij­willigersvacatures plaatsen. Inwoners die vrijwilligerswerk willen doen, kunnen hier zelf op reageren. Deze reactie komt rechtsreeks bij de aanbiedende organisatie terecht. 

Taalschool – WijZ

#taalonderwijs #nieuwkomers #nederlandsetaal

De Taalschool biedt informeel taalonderwijs naast, voor of na de verplichte inburgerings­uren voor nieuwkomers. De lessen zijn laagdrempelig, zonder wachtlijsten en op verschillende niveaus. De Taalschool is bovendien toegankelijk voor mensen met een kleine beurs.

Wandelgroepen – WijZ

#wandelen #ontmoeten #begeleid #bewegen

Een wandelgroep voor beginners op dinsdagochtend. In samenwerking met en onder begeleiding van iemand van de huisartsenpraktijk of van WijZ. Na afloop is er tijd voor een gezamenlijk kopje koffie/thee in MFC ‘t Ukien. Een actieve manier om anderen te ontmoeten. 

W&L Opleidingen

#taal #inburgeren #meedoen #cursus #culturen

Stichting W&L ondersteunt oud-inburgeraars op het gebied van taal en ontmoeting. W&L helpt, zodat ieder z’n weg kan vinden én mee kan doen in de Nederlandse samenleving.