Hulp en mantelzorg

Over hulp krijgen en geven

Bekijk overzicht

Assertiviteitstraining voor volwassenen – De Kern / PGVZ

Gebrek aan assertiviteit? Deze training van De Kern en PGVZ pakt de oorzaken aan met diverse methodes. De training behandelt o.a. oefenen van assertieve vaardigheden, grenzen verkennen en aangeven, omgaan met conflicten, her­kennen en uiten van emoties. Er zijn circa 5 bijeenkomsten van 1,5 uur in groepsverband (8 personen).

#assertiviteit #training #grenzenaangeven #groepstraining

De Kern

Stichting De Kern biedt hulp bij uitdagingen in het leven. Via het
algemeen maatschappelijk werk helpen zij bij levensgebeurtenissen (rouw, scheiding), dagelijks functioneren (werk, school) en kwaliteit van leven (somberheid, burn-out). Dit doen zij met onder andere persoonlijke gesprekken, spreekuur en groepstrainingen.

#leven #uitdagingen #hulp #ondersteuning  

Stichting Alzheimer Trefpunt

Alzheimer Trefpunt organiseert bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. De stichting geeft voorlichting en biedt ondersteuning aan mensen met dementie en aan hun familieleden, partners en andere betrokkenen. 

#mantelzorg #dementie #ondersteuning #ontmoeten  

Dag van de Mantelzorg – WijZ

10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg. Op en rond
die dag organiseert WijZ Kampen evenementen om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. De dag zorgt ook voor meer zichtbaarheid, waardering en onder­steuning van mantelzorg(ers). 

#10november #mantelzorger #waardering #zichtbaarheid  

Kortdurende Outreachende Hulpverlening – De Kern / VIA

De Kern en Maatschappelijke Zorg GGD IJsselland werken samen. Is er bij een cliënt sprake van bijvoorbeeld sociaal isolement, verwaarlozing of psychiatrische problematiek? Dan kan hij of zij worden aangemeld bij team Vangnet.

#maatschappelijkezorg #hulp #vangnet #eenzaamheid

Relatiegesprekken – De Kern

Bouwen aan de relatie, inzichten opdoen en handvatten meekrijgen. De Kern biedt gesprekken aan voor partners die willen investeren in hun relatie. De relatiegesprekken zijn – i.v.m. de vele  aanmeldingen – in groepsverband te volgen.

#relatie #relatiegesprek #groepsgesprekken

Mantelzorg lotgenoten

Onder begeleiding van een professional kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten en steunen. Het is bovendien dé plek om ervaringen en tips uit te wisselen. Ook worden er regelmatig deskundigen uitgenodigd om over specifieke onderwerpen te vertellen.

#mantelzorg #ontmoeten #ervaringen #delen #steunen  

Traject Verder na huiselijk geweld – De Kern

Is er sprake van huiselijk geweld? De Kern biedt een luisterend oor
en hulp. De stichting signaleert en regisseert, daarbij ligt de focus
op slachtoffer en dader. Huiselijk geweld is een moeilijk onderwerp; De Kern handelt vanuit begrip, aandacht en vertrouwelijkheid.

#huiselijkgeweld #hulp #traject #begrip

NPV Kampen

De NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) zet zich in voor de zorg voor het leven. De vereniging biedt praktische, vrijwillige thuishulp zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Ook geeft de NPV voorlichting in de vorm van cursussen en workshops.

#zorg #thuishulp #mantelzorg #ondersteuning #kerkelijk  

Verder na echtscheiding

Een training voor echtparen in echtscheiding. Het doel is om op een goede manier af te sluiten. Met een intakegesprek wordt bekeken of de training bij het koppel past. Ook wordt er informatie gedeeld over de processen rondom scheiding. Er zijn 5 bijeenkomsten van 2 uur, per keer doen er 4 koppels mee.

#echtscheiding #afsluiten #hulp #training #bijeenkomsten

OZOverbindzorg

OZOverbindzorg brengt de juiste mensen, organisaties en informatie (online) bij elkaar. OZO verbindt zorgvragers en hulp- en zorgverleners, zodat iedereen toegankelijke en afgestemde zorg ontvangt.

#zorg #mantelzorg #verbinden #ondersteuning #meedoen

Vitaal Mantelzorgen is een groepstraining die bestaat uit 4 bijeenkomsten waar deelnemers inzichten, adviezen en handvatten krijgen om de zorg voor hun naaste vol te kunnen houden en daarnaast ook zelf gezondheid en betekenisgeving te ervaren.

#training #mantelzorg #adviezen

Training vitaal mantelzorgen - Impulz

De welzijnscoaches zijn geschoold om inwoners te helpen met hun vragen. Hier kan je terecht voor advies, een luisterend oor. Het doel is het vergroten van het welbevinden.

#welzijn #advies #coach

Welzijnscoach - WijZ

‘t Ukien is een plek waar iedereen welkom is. Inwoners kunnen deel nemen aan beweeg- of creatieve activiteiten, gezellig samenzijn met een kop koffie of spelletjes komen doen.

#buurthuis #ontmoeten #activiteit#meedoen

Welzijn in ’t Ukien - WijZ

Inwoners willen graag grip op hun eigen situatie en MEE-samen helpt hen daarbij. Daarbij is de inzet van hun sociale netwerk belangrijk. Hier staat de inwoner voorop, nemen zij zelf besluiten en kiezen passende oplossingen voor hu vraagstukken. Zo bouwen ze aan hun toekomst.

#netwerk #regie #oplossingen

Sociale netwerk versterking

RIBW groep Overijssel biedt verschillende (herstel)trainingen en bijeenkomsten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Samen met een ervaringsdeskundige mag je werken aan persoonlijk herstel. Daarnaast bouw je nieuwe contacten op en is er aandacht voor meedoen in de maatschappij.

#training #samen #herstel #ervaringsdeskundige

(herstel)trainingen / bijeenkomsten - RIBW

MEE-samen biedt groepsgerichte ondersteuning in de vorm van gespreksgroepen, voorlichting, workshops of trainingen op het gebied van sociale vaardigheden, weerbaarheid, financiën etc.

#samen #training #ontmoeting

Groepsaanbod

MEE-samen biedt ondersteuning bij complexe vragen over opvoeden, opgroeien, zelfstandig wonen, onderwijs/werk en geldzaken. De ondersteuning is gericht op het bieden van kortduren ondersteuning en activeren van netwerken.

#ondersteuning #hulp #netwerk

Gespecialiseerde clientondersteuning

Het casusoverleg is een kleinschalige, gestructureerde vorm van samenwerking tussen professionals in de aandachtsgebieden IJsselmuiden, Brunnepe en Flevowijk. De professionals zijn personen, die op de vindplaatsen werken en een signalerende functie hebben. Met toestemming van de inwoner kunnen vraagstukken worden besproken in het netwerk, dat bijdraagt aan een integrale oplossing/ maatwerk.

#samenwerken #ondersteuning

Casus overleggen en preventieteams - WijZ

Op de begraafplaats Bovenbroek in Kampen en de begraafplaats IJsselmuiden is een plek gecreëerd waar inwoners welkom zijn voor een luisterend oor en een kop koffie. Vrijwilligers staan klaar om de bezoeker van de begraafplaats te verwelkomen en om te praten over rouw/verlies of gewoon over het weer. Wanneer er meer ondersteuning nodig is dan weten de vrijwilligers waar de inwoner terecht kan.

#ontmoeten #rouwverwerking #lotgenoten #samen

Begraafplaats en rouwverwerking - WijZ

Hulp en mantelzorg

Over hulp krijgen en geven

Bekijk overzicht

Assertiviteitstraining voor volwassenen – De Kern / PGVZ

Gebrek aan assertiviteit? Deze training van De Kern en PGVZ pakt de oorzaken aan met diverse methodes. De training behandelt o.a. oefenen van assertieve vaardigheden, grenzen verkennen en aangeven, omgaan met conflicten, her­kennen en uiten van emoties. Er zijn circa 5 bijeenkomsten van 1,5 uur in groepsverband (8 personen).

#assertiviteit #training #grenzenaangeven #groepstraining

De Kern

Stichting De Kern biedt hulp bij uitdagingen in het leven. Via het algemeen maatschappelijk werk helpen zij bij levensgebeurtenissen (rouw, scheiding), dagelijks functioneren (werk, school) en kwaliteit van leven (somberheid, burn-out). Dit doen zij met onder andere persoonlijke gesprekken, spreekuur en groepstrainingen.

#leven #uitdagingen #hulp #ondersteuning  

Stichting Alzheimer Trefpunt

Alzheimer Trefpunt organiseert bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. De stichting geeft voorlichting en biedt ondersteuning aan mensen met dementie en aan hun familieleden, partners en andere betrokkenen. 

#mantelzorg #dementie #ondersteuning #ontmoeten  

Dag van de Mantelzorg – WijZ

10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg. Op en rond die dag organiseert WijZ Kampen evenementen om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. De dag zorgt ook voor meer zichtbaarheid, waardering en onder­steuning van mantelzorg(ers). 

#10november #mantelzorger #waardering #zichtbaarheid  

Kortdurende Outreachende Hulpverlening – De Kern / VIA

De Kern en Maatschappelijke Zorg GGD IJsselland werken samen. Is er bij een cliënt sprake van bijvoorbeeld sociaal isolement, verwaarlozing of psychiatrische problematiek? Dan kan hij of zij worden aangemeld bij team Vangnet.

#maatschappelijkezorg #hulp #vangnet #eenzaamheid

Relatiegesprekken – De Kern

Bouwen aan de relatie, inzichten opdoen en handvatten meekrijgen. De Kern biedt gesprekken aan voor partners die willen investeren in hun relatie. De relatiegesprekken zijn – i.v.m. de vele  aanmeldingen – in groepsverband te volgen.

#relatie #relatiegesprek #groepsgesprekken

Mantelzorg lotgenoten

Onder begeleiding van een professional kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten en steunen. Het is bovendien dé plek om ervaringen en tips uit te wisselen. Ook worden er regelmatig deskundigen uitgenodigd om over specifieke onderwerpen te vertellen.

#mantelzorg #ontmoeten #ervaringen #delen #steunen  

Traject Verder na huiselijk geweld – De Kern

Is er sprake van huiselijk geweld? De Kern biedt een luisterend oor en hulp. De stichting signaleert en regisseert, daarbij ligt de focus op slachtoffer en dader. Huiselijk geweld is een moeilijk onderwerp; De Kern handelt vanuit begrip, aandacht en vertrouwelijkheid.

#huiselijkgeweld #hulp #traject #begrip

NPV Kampen

De NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) zet zich in voor de zorg voor het leven. De vereniging biedt praktische, vrijwillige thuishulp zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Ook geeft de NPV voorlichting in de vorm van cursussen en workshops.

#zorg #thuishulp #mantelzorg #ondersteuning #kerkelijk  

Verder na echtscheiding

Een training voor echtparen in echtscheiding. Het doel is om op een goede manier af te sluiten. Met een intakegesprek wordt bekeken of de training bij het koppel past. Ook wordt er informatie gedeeld over de processen rondom scheiding. Er zijn 5 bijeenkomsten van 2 uur, per keer doen er 4 koppels mee.

#echtscheiding #afsluiten #hulp #training #bijeenkomsten

OZOverbindzorg

OZOverbindzorg brengt de juiste mensen, organisaties en informatie (online) bij elkaar. OZO verbindt zorgvragers en hulp- en zorgverleners, zodat iedereen toegankelijke en afgestemde zorg ontvangt.

#zorg #mantelzorg #verbinden #ondersteuning #meedoen

‘t Ukien is een plek waar iedereen welkom is. Inwoners kunnen deel nemen aan beweeg- of creatieve activiteiten, gezellig samenzijn met een kop koffie of spelletjes komen doen.

#buurthuis #ontmoeten #activiteit#meedoen

Welzijn in ’t Ukien - WijZ

Vitaal Mantelzorgen is een groepstraining die bestaat uit 4 bijeenkomsten waar deelnemers inzichten, adviezen en handvatten krijgen om de zorg voor hun naaste vol te kunnen houden en daarnaast ook zelf gezondheid en betekenisgeving te ervaren.

#training #mantelzorg #adviezen

Training vitaal mantelzorgen - Impulz

MEE-samen biedt groepsgerichte ondersteuning in de vorm van gespreksgroepen, voorlichting, workshops of trainingen op het gebied van sociale vaardigheden, weerbaarheid, financiën etc.

#samen #training #ontmoeting

Groepsaanbod

De welzijnscoaches zijn geschoold om inwoners te helpen met hun vragen. Hier kan je terecht voor advies, een luisterend oor. Het doel is het vergroten van het welbevinden.

#welzijn #advies #coach

Welzijnscoach - WijZ

Inwoners willen graag grip op hun eigen situatie en MEE-samen helpt hen daarbij. Daarbij is de inzet van hun sociale netwerk belangrijk. Hier staat de inwoner voorop, nemen zij zelf besluiten en kiezen passende oplossingen voor hu vraagstukken. Zo bouwen ze aan hun toekomst.

#netwerk #regie #oplossingen

Sociale netwerk versterking

RIBW groep Overijssel biedt verschillende (herstel)trainingen en bijeenkomsten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Samen met een ervaringsdeskundige mag je werken aan persoonlijk herstel. Daarnaast bouw je nieuwe contacten op en is er aandacht voor meedoen in de maatschappij.

#training #samen #herstel #ervaringsdeskundige

(herstel)trainingen / bijeenkomsten - RIBW

MEE-samen biedt ondersteuning bij complexe vragen over opvoeden, opgroeien, zelfstandig wonen, onderwijs/werk en geldzaken. De ondersteuning is gericht op het bieden van kortduren ondersteuning en activeren van netwerken.

#ondersteuning #hulp #netwerk

Gespecialiseerde clientondersteuning

Het casusoverleg is een kleinschalige, gestructureerde vorm van samenwerking tussen professionals in de aandachtsgebieden IJsselmuiden, Brunnepe en Flevowijk. De professionals zijn personen, die op de vindplaatsen werken en een signalerende functie hebben. Met toestemming van de inwoner kunnen vraagstukken worden besproken in het netwerk, dat bijdraagt aan een integrale oplossing/ maatwerk.

#samenwerken #ondersteuning

Casus overleggen en preventieteams - WijZ

Op de begraafplaats Bovenbroek in Kampen en de begraafplaats IJsselmuiden is een plek gecreëerd waar inwoners welkom zijn voor een luisterend oor en een kop koffie. Vrijwilligers staan klaar om de bezoeker van de begraafplaats te verwelkomen en om te praten over rouw/verlies of gewoon over het weer. Wanneer er meer ondersteuning nodig is dan weten de vrijwilligers waar de inwoner terecht kan.

#ontmoeten #rouwverwerking #lotgenoten

Begraafplaats en rouwverwerking - WijZ